13. 05. 2024 - týdenník Euro

Environmentální hledisko je pro nás klíčové

"Zakládáme si na vytváření rezidenčních projektů s prémiovou kvalitou bydlení," říká Aram Novel Marutian, předseda představenstva Atlantis Development, činného v Česku, Rakousku i Švýcarsku

Jeden z vašich projektů má zajímavý název: Žižkovské pavlače. Co od něj čekat?
Jedná se o rezidenční projekt s téměř 150 bytovými jednotkami umístěný v samém srdci Žižkova, na Koněvově ulici. Nabízí jedinečné spojení pulzujícího velkoměsta a klidu, který skýtá park Vítkov, nacházející se v jeho těsném sousedství. Architektu Břetislavu Lukešovi se zde povedlo velmi citlivě zkombinovat genius loci této pražské čtvrti a jejích typických činžovních domů s moderními architektonickými prvky. V projektu Žižkovské pavlače – stejně jako v dalších, které nesou náš rukopis – je v maximální míře kladen důraz na využití pokročilých environmentálních technologií. Díky tomu se jedná o stavbu s velmi nízkými energetickými nároky, což platí jak pro zdejší bytové, tak nebytové prostory. V roce 2017 jsme projekt odprodali, ale dá se říci, že je to naše srdeční záležitost. Velmi si vážíme toho, že před třemi lety získal hned tři ocenění v soutěži Realitní projekt roku, včetně ceny veřejnosti, což vnímáme jako důkaz, že se nám podařilo vytvořit projekt, který skvěle zapadl do zdejšího prostředí a místní obyvatelé se s ním ztotožnili.

Další projekt vzniká, jde o Via Sancta Vinoř. Co nabídnete Pražanům tam?
Jestliže jsme v případě Žižkovských pavlačí zmiňovali udržitelnost jako významný atribut projektu, ve Via Sancta Vinoř jsme jej posunuli ještě o několik kroků kupředu. Environmentální hledisko je totiž zohledněno v nejvyšší možné míře jak pro průběh výstavby, tak pro následný provoz. Ve dvou etapách zde vyroste celkem 20 mimořádně úsporných bytových domů. Naším cílem je dosáhnout maximální možné energetické soběstačnosti projektu a navíc chceme poměr energetické soběstačnosti dále navyšovat. Předprodej Via Sancta Vinoř bychom
rádi spustili letos v létě.

Vy jej prezentujete jako „udržitelný projekt s vizí“. Co vše to obnáší?
Využíváme ekologicky šetrné materiály, dbáme na minimalizaci spotřeby vody i produkce odpadu. Vedle toho sázíme na efektivní hospodaření s dešťovou vodou, plánujeme rozsáhlou výsadbu zeleně a využití technologií, které zajistí rezidentům velmi nízké provozní náklady. Počítáme s instalací fotovoltaických elektráren s bateriovým úložištěm pro krátkodobou akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie a nabíjecími stanicemi pro elektromobily. Dodávku elektrické energie bude spravovat sofistikovaný systém řízení spotřeby energií, od něhož si slibujeme minimalizaci spotřeby a optimalizaci nákladů na jejich pořízení.

Velkým tématem současnosti je ESG. Pokrýváte nějak i tuto problematiku?
ESG je věcí, jež v naší společnosti silně rezonuje od samého vzniku, a dá se říci, že environmentální i společenské dopady našich aktivit a rozhodnutí zvažujeme takřka na denní bázi. Naše environmentální strategie zahrnuje šest klíčových témat, která mají dopad na kompletní životní cyklus našich projektů od investiční přípravy přes architektonické provedení, výstavbu i dlouhodobý provoz. Tato strategie byla definována ve spolupráci celého našeho týmu a zahrnuje tyto pilíře: energetiku a změnu klimatu, efektivní hospodaření s vodou, posilování ekologické hodnoty místa a tvorbu zelených ploch, zajištění zdravého a komfortního prostředí, přechod na oběhové hospodářství ve stavebnictví a udržitelnou dopravu.

Můžete představit vaši společnost? Zaměřujete se jen na Česko, nebo i na další země?
Společnost Atlantis Development existuje na českém trhu od roku 2015. Tvoří ji lidé, kteří sdílí totožné hodnoty zejména ve vztahu k udržitelnosti – náš interní tým rozšiřujeme v souladu se specifiky jednotlivých projektů o odborníky na pasivní ekologické bydlení, energetické úspory, hospodaření s vodními zdroji a samozřejmě o skvělé architekty a designéry. Pokud jde o působnost Atlantis Development, kromě Česka jsme otevřeli projektové kanceláře ve Vídni a v Curychu, kde se věnujeme selekci vhodných lokalit pro budoucí výstavbu rezidenčních projektů. Zakládáme si na tom, abychom vytvářeli charakteristické rezidenční projekty, které kromě krásné architektury nabízejí prémiovou kvalitu bydlení se zachováním maximální šetrnosti vůči životnímu prostředí.

Co byste doporučili tomu, kdo by se chtěl zaměřit na prémiové bydlení?
To může pro každého znamenat něco jiného, ovšem v našem pojetí je to bydlení v příjemném prostředí citlivě zasazeném do okolní přírody, které poskytuje vše, co k životu potřebujeme, v dosahu funkční infra- struktury. Například Via Sancta Vinoř svým rezidentům nabídne mimo jiné i sportoviště a další volnočasové plochy pro různé věkové kategorie a také bezprostřední sousedství s novým golfovým areálem. Dále je to domov, který evokuje bezpečí a esteticky i funkčně vyhovuje nárokům majitelů, vyvolává v nich pozitivní emoci pokaždé, když se tam vrátí.

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Napište nám svůj dotaz, rádi se vám ozveme.

KONTAKTUJTE NÁS