O nás

Aram Novel Marutian Chairman of the Board of Directors

Závazek společnosti Atlantis Development sahá daleko za hranice běžného stavebnictví.

"Budoucnost vidíme tam, kde development propojuje umění, udržitelnost a budování komunit. Naším cílem je citlivě přetvářet krajinu a tvořit při tom více než jen obytné prostory – živé, udržitelné komunity, v nichž se zrcadlí náš pohled na umělecké vyjádření, odpovědnost vůči životnímu prostředí a komfort obyvatel našich nemovitostí.

Vycházíme z přesvědčení, že stavebnictví je jednou z forem umění, a proto věnujeme velkou pozornost estetice a funkčnímu designu našich projektů. Do každého z nich promítáme svoji představu o promyšleném designu a inovativní architektuře, vedených hlubokým pochopením podstaty lidského společenství, s cílem vytvářet jedinečné a inspirativní komunity.

Základem naší snahy o udržitelný rozvoj je integrace pasivních domů. Využíváme nejmodernější technologie a postupy šetrné k životnímu prostředí, abychom minimalizovali množství odpadu, snížili uhlíkovou stopu a stavěli domy, které nejen že respektují životní prostředí, ale také pozitivně ovlivňují kvalitu života svých obyvatel.

Každý z našich projektů má tendence vybočit ze zavedených konvencí a konfrontovat status quo. Nejsme jen stavitelé - jsme tvůrci, kteří inspirují, inovují a usilují o udržitelnou budoucnost pro příští generace."

Atlantis Development

Mise

Posláním společnosti Atlantis Development je vytvářet rezidenční projekty, které poskytnou lidem tu nejvyšší možnou kvalitu bydlení spojenou s udržitelným přístupem.

Vize

Naše strategie stojí na třech hlavních pilířích: umění designu, udržitelné bydlení a budování komunity. Výsledkem jsou prvotřídní rezidenční prostory, které nejsou zasaženy rostoucími náklady na energie, ale naopak nabízí ekologickou stabilitu a živoucí komunity pro budoucí generace.

Hodnoty

Hodnoty, které naše společnost vyznává, zahrnují zejména udržitelnost, ekologickou a sociální zodpovědnost a kvalitní, architektonicky zajímavé řešení projektů plně respektující lokalitu a místní komunity.

Atlantis Development

Naše ESG strategie

Cílem Atlantis Development je dosáhnout udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí prostřednictvím komplexního přístupu k renovaci a výstavbě. Jeho základ tvoří pětice základních pilířů.

Energetika a změna klimatu: Zaměřujeme se na návrhy a realizace staveb s nízkou spotřebou energie a důrazem na využívání obnovitelných zdrojů energie. Naším cílem je také zvýšit jejich energetickou soběstačnost, a tím omezit závislost na externích dodavatelích energií.

Hospodaření s vodami: Snažíme se snižovat spotřebu pitné vody a efektivně hospodařit s dešťovou vodou zejména prostřednitvím jejího záchytu a využívání a minimalizace odtoku vody z místa projektu.

Posilování ekologické hodnoty: Vytváříme zelené plochy, které posilují symbiózu mezi lidským obydlím a přírodou a podporují biologickou diverzitu. Maxmimálně využíváme ornou půdu v místě projektu, což přispívá k ochraně životního prostředí.

Zajištění zdravého a pohodlného prostředí: Usilujeme o tepelnou stabilitu a kvalitu vnitřního vzduchu v budovách. Eliminujeme zdravotní rizika spojená se znečištěním ovzduší a používáním škodlivých materiálů.

Přechod na oběhové hospodářství: Minimalizujeme produkci stavebních odpadů a zároveň zajišťujeme, aby minimálně 70 % jejich objemu bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiné formě využití.

Seznamte se s naším týmem

foto

BŘETISLAV LUKEŠ

Architekt
foto

TOMÁŠ HORÁK

Technický dozor investora
foto

MARTIN JINDRÁK

Energetický konzultant
foto

MARTIN HUŠPAUER

Sales manager
Atlantis Development

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Napište nám svůj dotaz, rádi se vám ozveme.

KONTAKTUJTE NÁS